Parlamentarisk kommitté ska föreslå ny politik för Sveriges landsbygder

Regeringen tillsätter idag en parlamentarisk kommitté med uppgift att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Samtliga riksdagspartier bjuds in att delta i arbetet.
Pressmeddelande, Webb-TV Från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht