Parterna avvisar medlarbud i skärgårdskonflikten

Almega Tjänsteföretagen och fackförbundet Seko avvisade idag medlarnas bud i de strandade förhandlingarna på skärgårdstrafiken.
Om ingen lösning nås innan klockan 12:00 på´måndag kommer de varslade konfliktåtgärderna att bryta ut.