Partikelhaltsutredningen överlämnar betänkande

Regeringen har idag tagit emot Partikelhaltsutredningens betänkande "Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort?" Utredningen har haft i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som varaktigt kan minska de höga halterna av stora partiklar i Stockholm och i andra berörda tätorter, så att gränsvärdena i luftkvalitetsdirektivet kan nås.

SOU 2015:27 Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort?

Finansdepartementet,
31 mars 2015