Patienterna ger gott betyg till akuten

Över hälften av patienterna på akutmottagningarna uppger att de fick vänta mindre än en timme på att få träffa en läkare. Det visar SKL:s senaste patientenkät.