Patientrörlighet inom EES – kompletterande förslag för tandvården

Denna promemoria utgör ett komplement till Ds 2015:18, Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag.

Rättsdokument, Skrivelse från Socialdepartementet