Pengar för bättre cancervård

Regeringen beslutade idag att betala ut 206 miljoner kronor till landsting som redovisat sitt arbete och infört standardiserade vårdförlopp i cancervården.