Pensionsgruppen tar helhetsgrepp på ojämställda pensioner

Inom ramen för den pågående pensionsöversynen har Pensionsgruppen beslutat om ett nytt delprojekt, Jämställda pensioner, som ska tackla utmaningen med de stora skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner.
Pressmeddelande Från Socialdepartementet, Annika Strandhäll