Pensionsgruppens förslag till förändringar av pensionsöverenskommelsen

Pensionsgruppen – som består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har enats om vissa förändringar i pensionsöverenskommelsen. Förändringarna innebär bland annat förslag till justering av AP-fondernas struktur och placeringsregler, en jämnare utveckling av inkomstpensionerna, ett längre arbetsliv och en översyn av premiepensionssystemet.

Pressmeddelande och överenskommelse: Pensionsgruppens förslag till förändringar av pensionsöverenskommelsen

Socialdepartementet,
12 mars 2014