Pensionspengar måste hanteras ansvarsfullt


Riksdagens pensionsgrupp har föreslagit flera förändringar av AP-fonderna. Vi är alltid positivt inställda till förbättringar och bidrar gärna med konstruktiva förslag. Dessvärre ser vi nu få förbättringar men desto fler problem. Vi uppmanar därför gruppen att dra tillbaka sitt förslag. Pensionssystemet fungerar i allt väsentligt väl. Det vore oklokt att riskera miljarder för att spara miljoner.