Per Bolund besöker London

Den 2-3 juni reser finansmarknadsminister Per Bolund till London för att tala om ansvarsfulla investeringar på konferensen Responsible Investor och på London School of Economics. Per Bolund är inbjuden med anledning av det tilläggsdirektiv till Fondutredningen som gav utredaren i uppdrag att titta på hur jämförbarheten mellan fonders hållbarhetsarbete kan förbättras.
Pressmeddelande Från Finansdepartementet, Per Bolund