Per Bolund bjuder in banker till samtal om hållbar kreditgivning

Regeringen bjuder i dag in företrädare för Sveriges största banker till ett rundabordssamtal om hållbar kreditgivning. Frågan är högt prioriterad av regeringen och det är angeläget att diskussioner inleds om vilka åtgärder som kan vidtas av branschen för att främja större genomlysning och öppenhet.