Per Bolund deltar i nordiskt finansministermöte

Tisdagen den 28 oktober anordnar det Nordiska ministerrådet ett möte i Stockholm mellan de nordiska finans- och ekonomiministrarna. Sverige kommer att representeras av Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande finansminister.

Pressmeddelande: Per Bolund deltar i nordiskt finansministermöte

Finansdepartementet,
27 oktober 2014