Per Bolund diskuterar hållbara fonder

I dag träffar finansmarknadsminister Per Bolund representanter för fondbolag, konsumentorganisationer och myndigheter för samtal om hur fondmarknaden kan bli mer hållbar.
– Jag vill att vi tillsammans diskuterar hur vi kan öka medvetenheten och kunskapen kring hållbara alternativ på finansmarknaden, säger Per Bolund.

Pressmeddelande: Per Bolund diskuterar hållbara fonder
Artikel: Regeringen arbetar för en hållbar fondmarknad

Finansdepartementet,
10 mars 2015