Per Bolund har tagit emot en rapport om hur dagens hyressättningssystem kan utvecklas

I dag har bostadsminister Per Bolund tagit emot en rapport om hur dagens system för hyressättning kan utvecklas. Rapporten har sammanställts av Claes Stråth som i mars fick i uppdrag att som förhandlingsledare och i samråd med Hyresgästföreningen Riksförbundet (Hyresgästföreningen), Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Fastighetsägarna Sverige – identifiera eventuella behov och ta fram förslag om hur dagens system för hyressättning kan utvecklas.