Per Bolund träffade högnivågruppen för Tillväxt Stockholm

Den 21 maj träffade finansmarknadsminister Per Bolund högnivågruppen för Tillväxt Stockholm, ett samarbete med syfte att göra Stockholm till ett ledande finansiellt centrum i Europa till år 2020.

Per Bolund träffade högnivågruppen för Tillväxt Stockholm

Finansdepartementet,
22 maj 2015