Per Mosseby i Digitaliseringskommissionens expertgrupp

It- och energiminister Anna-Karin Hatt har utsett experter till regeringens Digitaliseringskommission.