Permanenta samordningen kring våldsbejakande extremism

En nationell samordning kring våldsbejakande extremism behöver permanentas. Viktigt är att kommunerna har ett fortsatt stort handlingsutrymme i arbetet mot våldsbejakande extremism anser SKL.