Personalbrist i hälften av svenska företag

Närmare hälften av svenska arbetsgivare saknar personal för att sköta sina verksamheter. Det visar undersökningen The Perfect Match som genomförts av SD Worx, europeisk leverantör av HR-tjänster.

– Ett stort problem är att 26,2 procent av de svenska organisationerna har problem med att behålla personal. För att övervinna utmaningarna behöver företag se över hur de jobbar med utbildning och företagskultur, säger Purvi P. Tegle, produktchef på SD Worx i Sverige. 

HR-cheferna i Sverige är väl medvetna om problemen och ser ingen ljusning. 32 procent tror att det kommer att bli ännu svårare i framtiden och 44 procent att det kommer att vara lika svårt som nu.

– En intressant iakttagelse är att endast 39,1 procent av organisationerna anger att de har förändrat hur de jobbar med rekrytering, trots de uppenbara problemen, säger Purvi P. Tegle.

En förklaring till svårigheterna med att behålla personal är att 25 procent av de anställda anger att deras chefer hindrar dem i deras utveckling. Endast 30 procent har en individuell utvecklingsplan. 37,3 procent anger att de inte har någon eller lite tid för vidareutbildning inom sina yrken. Det här är inte bara ett problem för arbetsgivarna, utan i hög grad även för anställda – i hela Europa. Ett exempel är att 29,6 procent i åldersgruppen 30-34 år anser att de behöver vidareutbilda sig för att kunna behålla sina jobb.

Undersökningen innehåller detaljerad information om anställdas önskemål om utbildning och arbetsvillkor i allmänhet. Den visar till exempel att det finns behov av olika typer av utbildning, till exempel individuellt och i grupp, samt i klassrum med lärare samt digitalt.

– Satsningar på medarbetarnas professionella och personliga utveckling är av avgörande betydelse, inte bara för att fördjupa förståelsen av individuella egenskaper och motivation, utan även för att stärka företagens förmåga att dra nytta av medarbetarnas färdigheter på flexibla sätt. Detta främjar företagets förmåga att anpassa sig till den ständigt föränderliga omvärlden och utmaningarna den medför, avslutar Purvi P. Tegle. 

Om Undersökningen Undersökningen omfattar 984 anställda och 315 HR-chefer i Sverige. Totalt deltog 16011 anställda och 4 833 HR-chefer i 16 europeiska länder. Undersökningen visar att 45,8 procent av svenska arbetsgivare saknar personal för att sköta verksamheten och att 43,1 procent har svårigheter med rekrytering. Bland särskilt drabbade organisationer märks IT- och teknikföretag.

Artikeln har ställts till förfogande för OFFENTLIGA AFFÄRER och redigerats av redaktionen.