Peter Högberg ny rektor på Sveriges lantbruksuniversitet

I dag beslutade regeringen att utse professor Peter Högberg till ny rektor för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Peter Högberg kommer senast från en anställning som dekan vid fakulteten för skogsvetenskap på SLU.

Pressmeddelande: Högberg ny rektor på Sveriges lantbruksuniversitet

Näringsdepartementet,
30 april 2015