Peter Nohrstedt ny hållbarhetsansvarig på SKL Kommentus

Peter Nohrstedt har anställts på SKL Kommentus som hållbarhetsansvarig. Som tidigare vice VD och ansvarig för upphandlingsverksamheten på Miljöstyrningsrådet var han ansvarig för uppbyggnaden och förvaltningen av det nationella stödet för hållbar och miljöanpassad offentlig upphandling sedan starten 2003.

Peter är biolog och har arbetat med miljöanpassad och hållbar offentlig upphandling sedan slutet av 90-talet.

– Det känns lite som om cirkeln är sluten igen då min första kontakt med miljöanpassad upphandling var när jag arbetade på Stockholm MFO som miljöansvarig, säger Peter Nohrstedt.

Peter kommer närmast från en tjänst på internationella avdelningen på Konkurrensverket där hans ansvarsområden omfattade Sveriges engagemang inom EU och FN-samarbetet angående miljöanpassad och hållbar upphandling.

– Peter kommer att fokusera på miljö- och hållbarhetsfrågor kopplade till SKL Kommentus hela affärsverksamhet och i synnerhet på den upphandlingsrelaterade verksamheten med särskilt fokus på uppföljning av hållbarhetskrav, säger Thomas Idermark, VD på SKL Kommentus.

Peter Nohrstedt kommer att tillträda tjänsten den 9 februari.

För mer information: Thomas Idermark, VD, 070-533 7430 och Peter Nohrstedt, 072-150 5783.