Peter Norman deltog på Open Europe i London

Den 15 till 16 januari besökte finansmarknadsminister Peter Norman London för att delta i en konferens arrangerad av Open Europe, där han bland annat talade om EU-ländernas finanspolitik. Peter Norman hade också bilaterala möten med företrädare för den brittiska regeringen, centralbanken och näringslivet.

Pressinbjudan: Peter Norman deltar på Open Europe i London
Anförande vid Open Europe’s conference on EU reforms

Finansdepartementet,
15 januari 2014