Pilotprojekt för standardiserad informationsöverföring kan öka myndigheternas effektivitet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har startat ett pilotprojekt för att göra det enklare att överföra standardiserad information mellan myndigheternas administrativa system. Det kan leda till kostnads- och tidsbesparingar, både för de myndigheter som lämnar ut informationen och för de som tar emot den.