Planering med maritimt perspektiv

Anspråken på Sveriges havs- och kustområden ökar. Det kräver i sin tur avvägningar mellan intressen och god planering på alla nivåer. De kommande havsplanerna blir ett viktigt instrument för att styra utvecklingen.
Från Näringsdepartementet