Planprocessutredningen överlämnar sitt betänkande

I dag överlämnade Planprocessutredningens särskilda utredare Thomas Kalbro utredningens betänkande, Bättre samarbete mellan stat och kommun – vid planering för byggande (SOU 2015:109), till bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. Planprocessutredningen föreslår bland annat en förenkling av arbetet med att ta fram detaljplaner.