Plats för nyanlända i fler skolor

SKL säger ja till en utrednings förslag att friskolor ska få avsätta ett begränsat antal platser för nyanlända elever.