Plusresultat i kommunsektorn

Det sammanlagda resultatet för kommuner och landsting uppgår till knappt 14 miljarder enligt de preliminära boksluten för 2014.