Politisk osäkerhet inom EU oroar marknadsaktörerna

Merparten av de tillfrågade marknadsaktörerna i vårens riskenkät anser att det finns risker kopplade till den politiska osäkerheten i EU. Även det låga ränteläget, hushållens skuldsättning och höga bostads- samt fastighetspriser lyfts fram som en källa till oro. Mer än hälften av aktörerna anser att de svenska finansiella marknadernas sätt att fungera är oförändrat jämfört med för ett halvår sedan, medan var tredje aktör anser att de fungerar något sämre.