Politiskt ledarskap behövs för Life Science

Det behövs ett tydligt politiskt ledarskap för att skapa ett välfungerande system för samverkan mellan aktörerna inom livsvetenskap (ofta kallat life science). Det är en av slutsatserna i rapporten "Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science" som nu har lämnats över till regeringen. Livsvetenskap är forskning och företagande inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik med syfte att förbättra människors liv. Att det är viktigt att stimulera hälso-och sjukvårdens innovationsförmåga är en annan slutsats i rapporten.

Artikel: Rapport stärker bilden av Life Sceience som strategiskt område

Socialdepartementet, Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet,
10 november 2014