Inkomstnivåerna och andelen i arbete har ökat i flera av Stockholms invandrartäta stadsdelar, trots finanskrisen och inflyttning av många nyanlända. Det visar en ny genomgång av arbetsmarknadsstatistik som presenteras på Nyheter24 av Nima Sanandaji, tekn. dr. och författare, och Andreas Bergström, vice vd på Fores. Artikelförfattarna beskriver utvecklingen för personer i åldern 25 till 34 mellan 2006 och 2012, som är det senaste året Stockholms stad publicerat statistik för. I Rinkeby har andelen i arbete ökat med 7 procent, i Husby med 12 procent och i både Tensta och Kista med 14 procent. I Stockholm som helhet har andelen unga i arbete samtidigt stigit med knappt 2 procent mellan 2006 och 2012. Utanförskapsområdena har alltså med tiden börjat komma ikapp. – Det är viktigt att påminnas att integration med tiden är möjlig också i dagens Sverige. Med rådande trend dröjer det dock tills 2054 tills de marginaliserade stadsdelarna kommer ikapp, säger Nima Sanandaji. Andelen som saknar arbetsinkomst eller som tjänar under 160 000 kronor per år har minskat. Snabbast har det gått i Kista där den minskat med 13 procent. Långsammast har det gått i Rinkeby och Skärholmen, där andelen låginkomsttagare fallit med 6 procent. – Det är ingen spektakulär utveckling. Men det är en utveckling åt rätt håll. Och det är något att glädjas över, i en tid där utanförskapet riskerade att förvärras, säger Andreas Bergström. Det finns fortfarande ett stort gap till resten av staden. Bland personer i åldrarna 25 till 34 år är det som exempel bara runt hälften som arbetar i dessa stadsdelar. Det kan jämföras med åtta av tio i Stockholm som helhet. – Den marginaliserade situation som råder i Stockholms invandrartäta stadsdelar måste tas på största allvar. Utifrån ett både mänskligt och ekonomiskt perspektiv har vi inte råd med att så många befinner sig i utanförskap och bidragsberoende. Reformer krävs för att sänka trösklarna till arbete och stimulera till växande företag, avslutar Nima Sanandaji. Hela artikeln finns att läsa på Nyheter24:s webbplats, http://nyheter24.se/debatt/775590-utvecklingen-gar-at-ratt-hall-i-fororterna

Inkomstnivåerna och andelen i arbete har ökat i flera av Stockholms invandrartäta stadsdelar, trots finanskrisen och inflyttning av många nyanlända. Det visar en ny genomgång av arbetsmarknadsstatistik som presenteras på Nyheter24 av Nima Sanandaji, tekn. dr. och författare, och Andreas Bergström, vice vd på Fores.
Artikelförfattarna beskriver utvecklingen för personer i åldern 25 till 34 mellan 2006 och 2012, som är det senaste året Stockholms stad publicerat statistik för. I Rinkeby har andelen i arbete ökat med 7 procent, i Husby med 12 procent och i både Tensta och Kista med 14 procent. I Stockholm som helhet har andelen unga i arbete samtidigt stigit med knappt 2 procent mellan 2006 och 2012. Utanförskapsområdena har alltså med tiden börjat komma ikapp.
– Det är viktigt att påminnas att integration med tiden är möjlig också i dagens Sverige. Med rådande trend dröjer det dock tills 2054 tills de marginaliserade stadsdelarna kommer ikapp, säger Nima Sanandaji.
Andelen som saknar arbetsinkomst eller som tjänar under 160 000 kronor per år har minskat. Snabbast har det gått i Kista där den minskat med 13 procent. Långsammast har det gått i Rinkeby och Skärholmen, där andelen låginkomsttagare fallit med 6 procent.
– Det är ingen spektakulär utveckling. Men det är en utveckling åt rätt håll. Och det är något att glädjas över, i en tid där utanförskapet riskerade att förvärras, säger Andreas Bergström.
Det finns fortfarande ett stort gap till resten av staden. Bland personer i åldrarna 25 till 34 år är det som exempel bara runt hälften som arbetar i dessa stadsdelar. Det kan jämföras med åtta av tio i Stockholm som helhet.
– Den marginaliserade situation som råder i Stockholms invandrartäta stadsdelar måste tas på största allvar. Utifrån ett både mänskligt och ekonomiskt perspektiv har vi inte råd med att så många befinner sig i utanförskap och bidragsberoende. Reformer krävs för att sänka trösklarna till arbete och stimulera till växande företag, avslutar Nima Sanandaji.
Hela artikeln finns att läsa på Nyheter24:s webbplats, http://nyheter24.se/debatt/775590-utvecklingen-gar-at-ratt-hall-i-fororterna