Positivt med kraftsamling för kulturskolor

Regeringen presenterade idag Kulturskoleutredningen. Det är bra att regeringen betonar kulturskolornas betydelse och viktigt att kommunerna är delaktiga i framtida utvecklingsarbete.