Positivt med lagförslag om enbart e-faktura till offentlig sektor från 2019

E-fakturering är bra både för effektivitet och för miljön. Regeringen har nu tagit fram ett förslag till lagreglering inom området som innebär att företag från 2019 enbart får skicka elektroniska fakturor till den offentliga sektorn. Förslaget är nu ute på remiss. Ekonomistyrningsverket (ESV) kommer att genomföra informationsinsatser om vad detta innebär med början under hösten 2017.