Positivt med ny bastjänstgöring för läkare

SKL välkomnar en ny bastjänstgöring för läkare. Läkarutbildningen behöver förändras för att bättre möta befolkningens behov av hälso- och sjukvård.