Positivt med ökat fokus på yrkesprogrammen

Idag presenterades ett initiativ kring att göra 2016 till yrkesutbildningens år. Att öka kvalitet och attraktionskraft för yrkesutbildningar är viktigt och något som Svenskt Näringsliv och branschorganisationer har arbetat med länge. Därför är det positivt att även fler ser behovet av att sätta fokus på yrkesutbildningen och lyfta frågorna om utbildningarnas status.