Preliminär fördelning av välfärdsmiljarderna

Regeringen presenterar idag en preliminär beräkning av fördelningen av de 10 välfärdsmiljarder till kommunsektorn som presenterades den 4 april.
Beräkningen kommer att uppdateras utifrån senast tillgänglig statistik inför den slutliga fördelningen 2017.