Premiär för nationellt e-upphandlingsforum

Den 9 december hölls det första mötet för ett nytt nationellt forum för elektronisk upphandling. Mötet arrangerades av Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Ekonomistyrningsverket (ESV) genom samarbetet Single face to industry (SFTI).