Presentation av En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020

Presentationen sammanfattar regeringens skrivelse 2014/16:86.