Presentationsbroschyr om Näringsdepartementet

Presentationsbroschyr om Näringsdepartementet, utgiven i januari 2016.