Pressat läge för svensk export


Läget för svensk export är tudelat. Å ena sidan växer exporten som en följd av bättre internationell konjunktur. Å andra sidan har svensk konkurrenskraft försämrats under lång tid och Sverige tappar marknadsandelar. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturprognos.