Pressinbjudan: Anna Johansson tar emot utredning om självkörande fordon

Torsdag 31 mars överlämnar Jonas Bjelfvenstam delbetänkandet ”Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet” (SOU 2016:28) till infrastrukturministern.