Pressinbjudan: Debatt – vad kommer att hända med välfärden i Stockholm?

Våren 2018 lägger regeringen en proposition om vinstbegränsningar för välfärdsföretag med utgångspunkt i Ilmar Reepalus utredning.
I Stockholmsregionen får förslaget konsekvenser för över 125 000 elever som valt friskolor, drygt 30 000 äldre som har sitt boende eller hemtjänst hos privata företag och 3 000 personer som får personlig assistans från privata alternativ.