Pressinbjudan: Gabriel Wikström tar emot Tobaksdirektivsutredningen

Tisdagen den 1 mars tar folkhälsominister Gabriel Wikström emot slutbetänkandet ”En översyn av tobakslagen – nya steg mot ett minskat tobaksbruk” (SOU 2016:14) av särskilde utrederaren Göran Lundahl.