Pressinbjudan: Ibrahim Baylan och Anna Johansson bjuder in till seminarium om alternativa bränslen för framtidens transporter

Samma dag som COP21 startar bjuder energiminister Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Anna Johansson in till samtal om hur bransch och beslutsfattare bäst kan arbeta tillsammans för en fossilfri fordonsflotta. Fokus ligger på utvecklingen av infrastrukturen för alternativa bränslen, då den är central för att kunna ställa om person- och godstransporterna till mer hållbara alternativ.

Pressmeddelande från Miljö- och energidepartementet, Näringsdepartementet, Anna Johansson, Ibrahim Baylan