Pressinbjudan: Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tar emot Dricksvattenutredningens slutbetänkande

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bjuder in till pressträff vid överlämnandet av Dricksvattenutredningens slutbetänkande.