Pressinbjudan: Regeringens äldreresa går vidare till Jönköping

Tisdag den 5 april besöker äldreminister Åsa Regnér Jönköping för samtal om hur äldreomsorgen fungerar idag, om hur kvalitén kan stärkas och om framtidens utmaningar. Åsa Regnér kommer bland annat att få en inblick i hur kommunen arbetar med anhörigstöd.