Pressinbjudan: Regeringens satsningar för ökad kvalitet inom äldreomsorgen

Regeringen har idag utsett en särskild utredare som ska ta fram förslag för en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Vid en pressträff presenterar äldreminister Åsa Regnér utredaren och utredningsuppdraget. Vidare redovisas regeringens uppdrag till Socialstyrelsen om fördelning av resurser för ökad bemanning inom äldreomsorgen.
Pressmeddelande Från Socialdepartementet, Åsa Regnér