Pressinbjudan till kunskapsseminarium om jämställda pensioner

Pensionsgruppen har till sitt delprojekt Jämställda pensioner beställt nio rapporter som belyser de ojämställda pensionerna ur flera perspektiv. Dessa rapporter utgör ett kunskapsunderlag för framtida beslut och har satts samman till en antologi som nu görs tillgänglig under ett kunskapsseminarium den 21 juni.