Pressinbjudan: Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet håller seminarium om upphandling som strategiskt verktyg

Tid: 4 december 2013, klockan 12.00 – 17.00
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre
Onsdagen den 4 december håller Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet ett seminarium med titeln Upphandling som strategiskt verktyg, på Stockholm Waterfront Conference Center. Seminariet riktar sig till särskilt inbjudna politiker och tjänstemän som arbetar på strategisk nivå; bl.a. kommunalråd, kommunchefer, landstingsråd, generaldirektörer och administrativa chefer. Seminariet har drygt 100 anmälda deltagare.
Seminariet ska ge inspiration och insikter om hur upphandling kan användas för att uppnå