Pressinbjudan: Utbildning för framtidens arbetsmarknad

Fredagen den 23 oktober presenterar Långtidsutredningen en ny underlagsrapport, Utbildning för framtidens arbetsmarknad, skriven av ämnesråd Eva Löfbom och ekon. dr Per Sonnerby.

Pressmeddelande från Finansdepartementet