Pressmeddelande: Klimatpaketet – Europa kan mer!

40% minskade utsläpp till 2030 är ambitiöst jämfört med andra stora aktörer, men EU har förutsättningar att göra mer, kommenterar företrädare för tankesmedjan FORES efter att kommissionen idag presenterat sitt förslag till nytt energi- och klimatpaket. EU-kommissionen presenterade idag sitt förslag på ett nytt Klimat- och energipaket för perioden 2020-2030. Huvudpunkten är att EU fram till 2030 ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 40% jämfört med 1990, samt ett bindande mål om 27% förnybar energi. – Det är mycket värdefullt att vi nu fått ett långsiktigt mål både för minskad klimatpåverkan och ökad andel förnybar energi. 40 % är den nedre anständighetsgränsen, särskilt som kommissionen själva beräknar att redan nuvarande åtgärder minskar EU:s utsläpp med 32 procent. Lägg där till att det stora överskottet av utsläppsrätter kan användas fram till 2030, så inser man att den fortsatta behandlingen måste handla om hur ambitionen kan höjas, säger Mattias Goldmann, vd för Fores. EU-kommissionens förslag att nå 27 % förnybar energi till år 2030 är en höjning jämfört med 2020 års mål på 20 %. – Det är mycket viktigt att vi får ett bindande mål och inte den märkliga halvmesyr i form av en inriktning som diskuterades. Men att öka andelen förnybart med sju procent på tio år är inte särskilt ambitiöst och inte […]