Regeringen vill se över målnivån för det finansiella sparandet

Regeringen kommer att ge Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera vilka konsekvenserna kan bli av att ändra målnivån för det offentliga finansiella sparandet från ett överskott på en procent till ett sparande i balans. Magdalena Andersson kommenterade regeringens ambition att se över målnivån för det finansiella sparandet vid en pressträff i dag.

Pressmeddelande: Regeringen vill se över målnivån för det finansiella sparandet
Magdalena Anderssons presentationsbilder vid pressträffen
Debattartikel: "Bättre framtidsutsikter utan åtstramande överskottsmål"

Finansdepartementet,
3 mars 2015